0%

جشنواره عمران سلامت

جشنواره عمران سلامت

امروز سه شنبه (۲۰ تیرماه) جشنواره عمران سلامت با حضور حسن روحانی رییس جمهوری، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری، جمعی از استانداران و همچنین روسای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد

در این مراسم از سرکار خانم مهندس زهرا ضابطی مدیریت عامل مهندسین مشاور فردافن پارس با اهدای لوح سپاس تجلیل شد

 • 2C7A1837 copy
 • 2C7A1979 copy
 • 2C7A1896 copy
 • 2C7A1892 copy
 • 2C7A1902 copy
 • 2C7A1910 copy
 • 2C7A2028 copy
 • 2C7A2045 copy
 • 2C7A2054 copy
 • 2C7A2068 copy
 • 2C7A2083 copy
 • 2C7A2086
 • 2C7A2096