0%

اورژانس و تکمیل آی سی یو بیمارستان قائن

اورژانس و تکمیل آی سی یو بیمارستان قائن

اورژانس و تکمیل آی سی یو بیمارستان قائن

کارفرما
شبکه بهداشت و درمان قاینات
مکان
استان خراسان جنوبی
دسته
بهداشتی
زمینه فعالیت
نظارت
متراژ
2802
پیمان کار
شارپی مشهد


توضیحات