فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

طراحی سر در ورودی

دانشگاه فنی و حرفه ای

 

کارفرما: دانشگاه فنی و حرفه ای

موقعیت: استان های اصفهان- گیلان – یزد

تاریخ: 1400

کاربری: آموزشی

هدف از احداث سر در دانشگاه فنی و حرفه ای، تعریف فضای ورودی متحدالشکل به عنوان قسمتی شاخص و خوانا به گونه ای که جهت عموم مردم به آسانی قابل تشخیص و رویت باشد.

 

 

انتخاب فرمی انعطاف پذیر و خالص و هماهنگ با بستر و موضوع طرح

 

 

تفکیک ورود و خروج سواره و پیاده

 

 

ایجاد گشودگی به داخل جهت ایجاد حس دعوت کنندگی

 

 

استفاده از کهن الگوی طاق مبتنی بر معماری ایرانی با اولویت پیاده

 

 

نمای پلکانی رو به بالا تمثیلی از علم می باشد که انسان را به مدارج بالاتر می رساند.

شاخص بودن ورودی نسبت به جداره جداکننده محوطه دانشگاه با استفاده از متریال های شاخص و در دسترس در سراسر کشور (آجر و سنگ)

 

 

امنیت سر در و در نظر گرفتن فضایی برای کنترل افراد (فضای نگهبانی مشرف به پیاده و سواره)