فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

خراسان رضوی

کلینیک 4000 تیپ کشوری( طرح عمران سلامت وزارت بهداشت)

کلینیک  4000 تیپ کشوری(طرح عمران سلامت وزارت بهداشت)     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه موقعیت: استان خراسان رضوی- شهر تربت حیدریه تاریخ: 1394 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث کلینیک 4000 تیپ کشوری، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی …

کلینیک 4000 تیپ کشوری( طرح عمران سلامت وزارت بهداشت) ادامه »

بیمارستان 160 تختخوابی نیشابور

بیمارستان 160 تختخوابی نیشابور کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور موقعیت: استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور تاریخ: 1390 کاربری پروژه: درمانی هدف از احداث بیمارستان در شهرستان نیشابور، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد . در …

بیمارستان 160 تختخوابی نیشابور ادامه »