فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردا فن پارس

مهندسین مشاور

  1. خانه
  2. >
  3. بلاگ
  4. >
  5. اخبار
  6. >
  7. اخبار ویژه
  8. >
  9. افتتاحیه-مرکز-آموزشی،-درمانی-و-پژوهشی

افتتاحیه-مرکز-آموزشی،-درمانی-و-پژوهشی

مرکز آموزشی،درمانی وپژوهشی فاطمیه همدان با حضور وزیر بهداشت و عوامل وزارتخانه ، آقای دکتر حاج بابائی نماینده مجلس، رئیس دانشگاه و مدیر عامل شرکت فردا فن و همکاران در روز پنجشنبه افتتاح گردید.