فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

مهندسین مشاور فردافن پارس

شرکت مهندسین مشاور فردافن پارس در سال 1382 با بهره‌گیری از منابع انسانی ممتاز، پشتوانه‌ی دانش تجربی و تخصصی با هدف مدیریت تهیه طرح در جهت خلق طراحی مدرن مطابق با استانداردهای جهانی، مطالعات توجیهی اقتصادی و نظارت بر ساخت پروژه های بزرگ عمرانی تشکیل گردید. این شرکت از جمله مشاورانی است …

هر موقعیت جدید، نیازمند معماری جدید است.

( ژان نوول)

پروژه ها