فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

بیمارستان

فاطمیه شاهرود

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. سمنان
 10. >
 11. بیمارستان فاطمیه شاهرود

 

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

موقعیت: استان سمنان – شهر شاهرود

تاریخ: 1387

کاربری پروژه: درمانی

 

هدف از احداث بیمارستان فاطمیه شاهرود، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.