فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

بیمارستان 

160 تختخوابی تنکابن

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. مازندران
 10. >
 11. بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن

 

کارفرما: وزارت بهداشت

موقعیت: استان مازندران، شهر تنکابن

تاریخ: 1388

کاربری پروژه: درمانی

هدف از احداث بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.