فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

بیمارستان

160 تختخوابی نیشابور

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. خراسان رضوی
 10. >
 11. بیمارستان 160 تختخوابی...

 

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

موقعیت: استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور

تاریخ: 1390

کاربری پروژه: درمانی

 

هدف از احداث بیمارستان در شهرستان نیشابور، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد .

 

 

در طراحی کانسپت بیمارستان 160 تختخوابی نیشابور محورهای طولی وعرضی زمین با توجه به اقلیم و خطوط سایت تعیین گردید.

 

 

با استفاده از الگوی حرف “H” انگلیسی، به فرم درمانی رسیدیم که از لحاظ روابط عملکردی برای پروژه‌ی درمانی بسیار مناسب است.

 

 

برای تعریف ورودی و جداسازی بخش ها بین بلوک ها فاصله ایجاد شد.

 

از لحاظ زیبایی شناسی و برای خوانایی بیشتر بنا و ورودی های درمانی، شکستگی هایی با زاویه مطلوب اقلیم منطقه در طرح ایجاد گردید که در برابر باد غالب منطقه هم، اثر بخشی مطلوب تری دارد.

 

 

هسته‌ی مرکزی جهت شاخص کردن حجم درمانی و ارتباط عمودی مرکزی و اصلی در مرکز پلان درمانی جانمایی شد.

 

 

برای ارتباط عمودی نیز در چهار طرف فرم کلی، عناصر ارتباط عمودی ایجاد گردیدند.