فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

بیمارستان

220 تختخوابی خدابنده زنجان

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. زنجان
 10. >
 11. بیمارستان 220 تختخوابی...

 

 

کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز

مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات کشور

موقعیت: استان زنجان- شهرستان خدابنده

تاریخ: 1396

کاربری پروژه: درمانی

 

هدف از احداث بیمارستان در شهرستان زنجان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد .

 

 

با توجه به سایت موجود بیمارستان خدابنده زنجان، اتود اولیه حجمی ساختمان به‌صورت خطی در نظر گرفته شد که بهترین الگوی برای رسیدن به بهترین عملکرد بیمارستان‌ها می‌باشد.

 

 

با توجه به لکه‌گذاری‌های اولیه جانمایی بخش‌های مختلف درمانی، چهار بخش متمایز اولیه ایجاد گردید که برای خوانایی بهتر فضای ورودی اصلی بیمارستان یک تورفتگی فرمال و مطابق با هندسه کلی ایجاد گردید.

 

 

با توجه به کیفیت فضا افزایش طبقات در 3 بخش به کمک ارتباطات عمودی شکل گرفت و مراکز درمانی مرتبط با یکدیگر  به طبقات انتقال داده شد.

 

 

در مرتفع‌ ترین حجم پروژه برای حفظ فرآیند خطی و نورگیری بخش‌های درمانی، شیاری در طرح در نظر گرفته شد. 

 

 

انتهای این فرم ‘ U ‘ شکل  بهترین مکان برای جانمایی ارتباطات عمودی برای اتصال بخش‌های مختلف به یکدیگر قرار گرفت.