فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

بیمارستان

320 تختخوابی شادگان

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. خوزستان
 10. >
 11. بیمارستان 320 تختخوابی...

 

 

کارفرما: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

موقعیت:  استان خوزستان- شهرستان شادگان

تاریخ: 1398

کاربری پروژه: درمانی

 

سایت این پروژه در ضلع غربی بیمارستان موجود شهید معرفی زاده قرار دارد. مساحت زمین این پروژه به طور تقریبی ۴۴۲۰۰ متر مربع می باشد.

 

 

 

موقعیت و دسترسی به سایت در بافت شهری

 

 

با توجه به سایت بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شادگان و حل عملکردهای خواسته‌شده، در ابتدا سه فرم مستطیلی کشیده در جهت مسیرهای فرعی دسترسی سایت تعیین گردید که باعث تفکیک بهتر فضایی می‌شود.

 

 

 

در همین راستا، دو دسترسی داخلی عمود بر محورهای قبلی جهت ارتباط افقی در نظر گرفته شد. 

 

 

در قسمت شمالی  ‌حجم بنا به جهت نورگیری بهتر و ایجاد مکانی مناسب برای هلی پد، ارتفاع داده‌شده است.

 

 

 

جهت مقابله با باد غالب منطقه نیز، شکست‌هایی به‌صورت آئرودینامیک در فرم بنای درمانی ایجاد گردید.

 

 

 

عناصر ارتباط عمودی به‌گونه‌ای جانمایی شدند که هم مقابله با باد غالب را با حداقل فشار و مکش داشته باشند، و هم از تابش و نورگیری مناسب خورشید جلوگیری نکنند.

 

 

 

جهت گیری کلی حجم جهت نور گیری از زاویه مطلوب