فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

بیمارستان

350 تختخوابی مراغه

 

 

کارفرما: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

موقعیت: استان آذربایجان شرقی – شهرستان مراغه

تاریخ: 1400

کاربری پروژه: درمانی

 

سایت اجرای پروژه در استان آذربایجان شرقی و شهرستان  مراغه واقع گردیده است. استان آذربایجان شرقی با مساحتی در حدود 45٬491 کیلومتر مربع در شمال شرقی ایران قرار دارد و شهرستان مراغه در جنوب این استان واقع گردیده است.

 

 

 

در ابتدا حجم به شکل مکعب و منتظم در نظر گرفته شد.

 

 

سپس از طریق دو خط موازی کناره های حجم (با رنگ طوسی) حذف شده و به قسمت های شمالی و جنوبی حجم(جهت نورگیری بهتر) اضافه شده است.

 

 

 

قسمت های جدا شده از حجم در جهت کشیدگی زمین جانمایی شد.

 

 

 

با تغییر ارتفاع و حرکت حجم اصلی حول بخش مرکزی شکست هایی در حجم جهت نورگیری و تنوع بهتر حجمی انجام گردید.