فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

بیمارستان

500 تختخوابی شهدای عشایر خرم آباد

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. لرستان
 10. >
 11. بیمارستان 500 تختخوابی...

 

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)

موقعیت: استان لرستان – شهر خرم آباد

تاریخ: 1394

کاربری پروژه: درمانی

مکان اختصاص داده‌شده برای طراحی بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد در شرق خرم‌آباد و در بخش شمالی سایت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان واقع‌شده است. شکل کلی زمین به‌صورت مربع‌ مستطیل شمالی و جنوبی دارای زاویه‌ای حدود 30 درجه نسبت به سمت شرق است. همچنین از سمت شمال به سمت جنوب سایت %6 شیب وجود دارد.

 

 

طرح الحاقی بیمارستان خرم‌آباد با توجه به وضع موجود ساختمان قبلی و جهت‌گیری شمالی و جنوبی سایت که مغایر با زاویه مطلوب این منطقه است و همچنین در قسمت شمالی زمین شیب وجود دارد که طراحی را از بخش شمالی ساختمان موجود با محدودیت و لزوم خاک‌برداری بیشتر مواجه می‌نماید.

 

به سبب ایجاد جهت‌گیری مناسب نسبت به زاویه مطلوب و نورگیری از سمت جنوب برای بخش‌های درمانی و همچنین هدایت بادهای غالب منطقه‌ای، چندین توده با کشیدگی‌های غربی شرقی برای طراحی احجام بستری با یک ساختار صلیبی منفصل از هم در شیب که از فرم‌های مناسب عملکردی بیمارستان است ایجاد شد. 

 

 

ارتباطات افقی بین توده‌های درمانی شرقی غربی در هر طبقه با یک شریان اصلی به‌صورت راهرویی صورت می‌گیرد که ورودی‌های بخش‌های مختلف بیمارستان، از این شریان اصلی منشعب می‌شوند. 

 

استقرار و مکان‌یابی ورودی‌های مختلف طبقه همکف به شکلی است که برای دسترسی اورژانس که در جنوب ساختمان تعبیه‌شده است و نسبت به ورودی‌های اصلی و درمانگاه که در شرق بافاصله نسبتاً زیادی قرارگرفته و به دلیل شیب زمین این دو ورودی در ارتفاع‌های متفاوتی از یکدیگر واقع می‌شوند برای دسترسی به اورژانس نیاز به در نظر گرفتن پل و طراحی محوطه و اعمال رمپ است که درنهایت و خوانایی و شاخص سازی ورودی اورژانس نیز کمک می‌کند.

درون مایه یک اثر معماری، پیوند اندام وار بین مفهوم و فرم است ...

(استیون هال)