فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

ساختمان

دانشکده بهداشت همدان

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. همدان
 10. >
 11. ساختمان دانشکده بهداشت همدان

 

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان

موقعیت: استان همدان – شهر همدان

تاریخ: 1386

کاربری پروژه: آموزشی

 

ساختمان دانشکده بهداشت همدان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ در سال 1386 احداث گردید.