فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

ساختمان

دانشکده دندانپزشکی بیرجند

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. خراسان جنوبی
 10. >
 11. ساختمان دانشکده دندانپزشکی بیرجند

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

موقعیت: استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند

تاریخ: 1394

کاربری پروژه: آموزشی

 

ساختمان دانشکده دندانپزشکی بیرجند با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.