فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

ساختمان

دانشکده دندانپزشکی زنجان

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. زنجان
 10. >
 11. ساختمان دانشکده علوم پزشکی...

 

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

موقعیت: استان زنجان – شهر زنجان

تاریخ: 1387

کاربری پروژه: آموزشی

 

ساختمان دانشکده دندانپزشکی زنجان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.