فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

ساختمان

ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. كرمان
 10. >
 11. ساختمان ستاد دانشگاه علوم...

 

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موقعیت: استان کرمان – شهر کرمان

تاریخ: 1391

کاربری پروژه: آموزشی

 

ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.