فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

ساختمان

سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. گلستان
 10. >
 11. ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه...

 

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

موقعیت: استان گلستان، شهر گرگان

تاریخ:1386

کاربری پروژه: خدماتی

 

 هدف از احداث ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، توسعه و بهبود امر خدمت رسانی، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و خدمات نسبی می باشد.