فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

ساختمان

 پزشکی قانونی تبریز

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. آذربايجان شرقی
 10. >
 11. ساختمان پزشکی قانونی تبریز

 

 

کارفرما: سازمان پزشکی قانونی کشور

موقعیت: استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز

تاریخ: 1385

کاربری پروژه: درمانی

 

هدف از احداث ساختمان پزشکی قانونی در شهر تبریز، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد .