فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

ساختمان

پزشکی قانونی سنندج

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. كردستان
 10. >
 11. ساختمان پزشکی قانونی سنندج

 

 

کارفرما: سازمان پزشکی قانونی کردستان

موقعیت: استان کردستان- شهر سنندج

تاریخ: 1387

کاربری پروژه: اداری

 

ساختمان پزشکی قانونی سنندج با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر خدمت رسانی احداث گردید.