فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

ساختمان

پزشکی قانونی شهرکرد

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. چهارمحال وبختياری
 10. >
 11. ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد

 

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

موقعیت: استان چهارمحال و بختیاری- شهرکرد

تاریخ: 1391

کاربری پروژه: اداری

 

ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه خدمت رسانی احداث گردید.