فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

طراحی سر در ورودی

بیمارستان گلگهر

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. كرمان
 10. >
 11. سر در ورودی بیمارستان...

 

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان

موقعیت: استان کرمان- شهرستان سیرجان

تاریخ: 1396

کاربری پروژه: درمانی

 

هدف از احداث سر در بیمارستان گلگهر، تعریف فضای ورودی به عنوان قسمتی شاخص و خوانا به گونه ای که جهت عموم مردم به آسانی قابل تشخیص و رویت باشد.