فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

طرح توسعه

بیمارستان امیر اعلم تهران

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. تهران
 10. >
 11. طرح توسعه بیمارستان امیراعلم...

 

 

کارفرما: بیمارستان امیر اعلم تهران

موقعیت: استان تهران، شهر تهران

تاریخ: 1387

کاربری پروژه: درمانی

 

هدف از طرح توسعه بیمارستان امیراعلم تهران تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.