فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

مرکز خیریه

خدمات بهداشتی درمانی ارزش

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. هرمزگان
 10. >
 11. مرکز خیریه خدمات بهداشتی...

 

کارفرما: گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش

موقعیت: استان هرمزگان- شهر بندر عباس

تاریخ: 1400

کاربری پروژه: درمانی

هدف از احداث مرکز خیریه خدمات بهداشتی درمانی ارزش در شهر بندر عباس، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد .

 

 

 

 

دسترسی های اصلی