فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

مرکز همایش های

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. بوشهر
 10. >
 11. مرکز همایش های دانشگاه...

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

موقعیت: استان بوشهر- شهر بوشهر

تاریخ: 1400

کاربری پروژه: فرهنگی

مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر با توجه به نیاز روزافزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ در سال 1400 احداث گردید.