فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

مرکز 

پزشکی قانونی شرق تهران

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. تهران
 10. >
 11. مرکز پزشکی قانونی شرق...

 

کارفرما: سازمان پزشکی قانونی کشور 

موقعیت: استان تهران- شهر تهران

تاریخ: 1400

کاربری پروژه: درمانی

ساختمان پزشکی قانونی شرق تهران در زمینی به مساحت 301 متر مربع و با زیربنای 1128 متر مربع در شرق شهر تهران واقع گردیده است. هدف از احداث این بنا  توسعه امر آموزش و ارتقای خدمات به عموم جامعه می باشد.