فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

کلینیک 

2000 ویژه همدان

 1. خانه
 2. >
 3. بلاگ
 4. >
 5. پروژه ها
 6. >
 7. استان ها
 8. >
 9. همدان
 10. >
 11. کلینیک ویژه 2000 همدان

 

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان

موقعیت: استان همدان، شهر همدان

تاریخ: 1394

کاربری پروژه: درمانی

 

هدف از احداث کلینیک ویژه 2000 همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.