فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

کلینیک 

1500 تیپ کشوری (طرح عمران سلامت وزارت بهداشت)

  1. خانه
  2. >
  3. بلاگ
  4. >
  5. پروژه ها
  6. >
  7. بهداشتی - درمانی
  8. >
  9. کلینیک 1500 تیپ کشوری(...

کارفرما: وزارت بهداشت

تاریخ: 1394

کاربری پروژه: درمانی

هدف از احداث کلینیک 1500 تیپ کشوری (طرح عمران سلامت وزارت بهداشت)، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.