فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردا فن پارس

مهندسین مشاور

  1. خانه
  2. >
  3. بلاگ
  4. >
  5. اخبار
  6. >
  7. بهداشتی - درمانی

بهداشتی – درمانی

دسته‌بندی: بهداشتی – درمانی

1387-1391

ساختمان اورژانس 115 تهران

ساختمان اورژانس 115 تهران     کارفرما: وزارت بهداشت  موقعیت: استان تهران، شهر تهران تاریخ: 1388 کاربری پروژه: اداری   ساختمان اورژانس 115 تهران با

بهداشتی - درمانی

بیمارستان روانپزشکی فرشچیان همدان

بیمارستان روانپزشکی  فرشچیان همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر همدان تاریخ: 1384 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث

تهران

طرح توسعه بیمارستان امیراعلم تهران

طرح توسعه بیمارستان امیر اعلم تهران     کارفرما: بیمارستان امیر اعلم تهران موقعیت: استان تهران، شهر تهران تاریخ: 1387 کاربری پروژه: درمانی   هدف

گلستان

بیمارستان 100 تختخوابی مینودشت

بیمارستان 120 تختخوابی مینودشت     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان موقعیت: استان گلستان، شهر مینودشت تاریخ: 1388 کاربری پروژه: درمانی   هدف از

همدان

طرح توسعه بیمارستان اسد آباد همدان

طرح توسعه بیمارستان اسد آباد همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر اسدآباد تاریخ: 1393 کاربری پروژه: درمانی   هدف

بهداشتی - درمانی

کلینیک ویژه 2000 همدان

کلینیک  2000 ویژه همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر همدان تاریخ: 1394 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث

كرمان

بیمارستان 240 تختخوابی باهنر کرمان

بیمارستان 240 تختخوابی باهنر کرمان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمان موقعیت: استان کرمان، شهر کرمان تاریخ: 1395 کاربری پروژه: درمانی   هدف از

1387-1391

بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن

بیمارستان  160 تختخوابی تنکابن   کارفرما: وزارت بهداشت موقعیت: استان مازندران، شهر تنکابن تاریخ: 1388 کاربری پروژه: درمانی هدف از احداث بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن،

ساختمان اورژانس 115 تهران

ساختمان اورژانس 115 تهران     کارفرما: وزارت بهداشت  موقعیت: استان تهران، شهر تهران تاریخ: 1388 کاربری پروژه: اداری   ساختمان اورژانس 115 تهران با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر خدمت رسانی احداث گردید.

ادامه مطلب ...

بیمارستان روانپزشکی فرشچیان همدان

بیمارستان روانپزشکی  فرشچیان همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر همدان تاریخ: 1384 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان روانپزشکی فرشچیان در شهر همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت

ادامه مطلب ...

طرح توسعه بیمارستان امیراعلم تهران

طرح توسعه بیمارستان امیر اعلم تهران     کارفرما: بیمارستان امیر اعلم تهران موقعیت: استان تهران، شهر تهران تاریخ: 1387 کاربری پروژه: درمانی   هدف از طرح توسعه بیمارستان امیراعلم تهران تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت

ادامه مطلب ...

بیمارستان 100 تختخوابی مینودشت

بیمارستان 120 تختخوابی مینودشت     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان موقعیت: استان گلستان، شهر مینودشت تاریخ: 1388 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان 100 تختخوابی در شهر مینودشت، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و

ادامه مطلب ...

طرح توسعه بیمارستان اسد آباد همدان

طرح توسعه بیمارستان اسد آباد همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر اسدآباد تاریخ: 1393 کاربری پروژه: درمانی   هدف از طرح توسعه بیمارستان اسدآباد همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت

ادامه مطلب ...

کلینیک ویژه 2000 همدان

کلینیک  2000 ویژه همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر همدان تاریخ: 1394 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث کلینیک ویژه 2000 همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می

ادامه مطلب ...

کلینیک 1500 تیپ کشوری( طرح عمران سلامت وزارت بهداشت)

کلینیک  1500 تیپ کشوری (طرح عمران سلامت وزارت بهداشت) کارفرما: وزارت بهداشت تاریخ: 1394 کاربری پروژه: درمانی هدف از احداث کلینیک 1500 تیپ کشوری (طرح عمران سلامت وزارت بهداشت)، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می

ادامه مطلب ...

کلینیک 1000 تیپ کشوری( طرح عمران سلامت وزارت بهداشت)

کلینیک  1000 تیپ کشوری (طرح عمران سلامت وزارت بهداشت) کارفرما: وزارت بهداشت تاریخ: 1394 کاربری پروژه: درمانی هدف از احداث کلینیک 1000 تیپ کشوری (طرح عمران سلامت وزارت بهداشت)، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می

ادامه مطلب ...

بیمارستان 240 تختخوابی باهنر کرمان

بیمارستان 240 تختخوابی باهنر کرمان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمان موقعیت: استان کرمان، شهر کرمان تاریخ: 1395 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان 240 تختخوابی باهنر کرمان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت

ادامه مطلب ...

بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن

بیمارستان  160 تختخوابی تنکابن   کارفرما: وزارت بهداشت موقعیت: استان مازندران، شهر تنکابن تاریخ: 1388 کاربری پروژه: درمانی هدف از احداث بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

ادامه مطلب ...