فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

آذربايجان شرقی

ساختمان پزشکی قانونی تبریز

ساختمان  پزشکی قانونی تبریز     کارفرما: سازمان پزشکی قانونی کشور موقعیت: استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تاریخ: 1385 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث ساختمان پزشکی قانونی در شهر تبریز، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد …

ساختمان پزشکی قانونی تبریز ادامه »

بیمارستان 350 تختخوابی مراغه

بیمارستان 350 تختخوابی مراغه کارفرما: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی موقعیت: استان آذربایجان شرقی – شهرستان مراغه تاریخ: 1400 کاربری پروژه: درمانی سایت اجرای پروژه در استان آذربایجان شرقی و شهرستان  مراغه واقع گردیده است. استان آذربایجان شرقی با مساحتی در حدود 45٬491 کیلومتر مربع در شمال شرقی ایران قرار دارد …

بیمارستان 350 تختخوابی مراغه ادامه »