سر در ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای

طراحی سر در ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای   کارفرما: دانشگاه فنی و حرفه ای موقعیت: استان های اصفهان- گیلان – یزد تاریخ: 1400 کاربری: آموزشی هدف از احداث سر در دانشگاه فنی و حرفه ای، تعریف فضای ورودی متحدالشکل به عنوان قسمتی شاخص و خوانا به گونه ای که جهت عموم مردم به …

سر در ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه »