فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردا فن پارس

مهندسین مشاور

  1. خانه
  2. >
  3. بلاگ
  4. >
  5. اخبار
  6. >
  7. فرهنگی - آموزشی

فرهنگی – آموزشی

دسته‌بندی: فرهنگی – آموزشی

1382-1386

ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان

ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گلستان موقعیت: استان گلستان، شهر گرگان تاریخ:1386 کاربری پروژه: خدماتی    هدف از احداث ساختمان سلف غذاخوری

فرهنگی - آموزشی

دانشکده دندانپزشکی بوشهر

دانشکده  دندانپزشکی بوشهر     کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا- موسسه الهادی موقعیت: استان بوشهر، شهر بوشهر تاریخ: 1390 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث دانشکده دندانپزشکی بوشهر، تحقق هدف

چهارمحال وبختياری

ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد

ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری موقعیت: استان چهارمحال و بختیاری- شهرکرد تاریخ: 1391 کاربری پروژه: اداری   ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد با توجه

1382-1386

ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان   کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گلستان موقعیت: استان گلستان- شهر گرگان تاریخ: 1386 کاربری پروژه: اداری ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان با توجه

فرهنگی - آموزشی

ساختمان پزشکی قانونی سنندج

ساختمان پزشکی قانونی سنندج     کارفرما: سازمان پزشکی قانونی کردستان موقعیت: استان کردستان- شهر سنندج تاریخ: 1387 کاربری پروژه: اداری   ساختمان پزشکی قانونی سنندج با توجه به نیاز

1387-1391

ساختمان دانشکده علوم پزشکی زنجان

ساختمان دانشکده دندانپزشکی زنجان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زنجان موقعیت: استان زنجان – شهر زنجان تاریخ: 1387 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده دندانپزشکی زنجان با توجه به

1387-1391

ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمان موقعیت: استان کرمان – شهر کرمان تاریخ: 1391 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی

1392-1396

ساختمان دانشکده هنر بیرجند

ساختمان دانشکده هنر بیرجند     کارفرما: دانشگاه بیرجند موقعیت: استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تاریخ: 1394 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده هنر بیرجند با توجه به نیاز

1397-1401

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موقعیت: استان اردبیل – شهر اردبیل تاریخ: 1399 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

1392-1396

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موقعیت: استان اردبیل – شهر اردبیل تاریخ: 1395 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه

ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان

ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گلستان موقعیت: استان گلستان، شهر گرگان تاریخ:1386 کاربری پروژه: خدماتی    هدف از احداث ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، توسعه و بهبود امر خدمت رسانی، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه

ادامه مطلب ...

دانشکده دندانپزشکی بوشهر

دانشکده  دندانپزشکی بوشهر     کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا- موسسه الهادی موقعیت: استان بوشهر، شهر بوشهر تاریخ: 1390 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث دانشکده دندانپزشکی بوشهر، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

ادامه مطلب ...

ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد

ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری موقعیت: استان چهارمحال و بختیاری- شهرکرد تاریخ: 1391 کاربری پروژه: اداری   ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه خدمت رسانی احداث گردید.

ادامه مطلب ...

ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان   کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گلستان موقعیت: استان گلستان- شهر گرگان تاریخ: 1386 کاربری پروژه: اداری ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

ادامه مطلب ...

ساختمان پزشکی قانونی سنندج

ساختمان پزشکی قانونی سنندج     کارفرما: سازمان پزشکی قانونی کردستان موقعیت: استان کردستان- شهر سنندج تاریخ: 1387 کاربری پروژه: اداری   ساختمان پزشکی قانونی سنندج با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر خدمت رسانی احداث گردید.

ادامه مطلب ...

ساختمان دانشکده علوم پزشکی زنجان

ساختمان دانشکده دندانپزشکی زنجان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زنجان موقعیت: استان زنجان – شهر زنجان تاریخ: 1387 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده دندانپزشکی زنجان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

ادامه مطلب ...

ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمان موقعیت: استان کرمان – شهر کرمان تاریخ: 1391 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

ادامه مطلب ...

ساختمان دانشکده هنر بیرجند

ساختمان دانشکده هنر بیرجند     کارفرما: دانشگاه بیرجند موقعیت: استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تاریخ: 1394 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده هنر بیرجند با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

ادامه مطلب ...

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موقعیت: استان اردبیل – شهر اردبیل تاریخ: 1399 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

ادامه مطلب ...

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موقعیت: استان اردبیل – شهر اردبیل تاریخ: 1395 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.

ادامه مطلب ...