فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

بوشهر

دانشکده دندانپزشکی بوشهر

دانشکده  دندانپزشکی بوشهر     کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا- موسسه الهادی موقعیت: استان بوشهر، شهر بوشهر تاریخ: 1390 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث دانشکده دندانپزشکی بوشهر، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر  موقعیت: استان بوشهر- شهر بوشهر تاریخ: 1400 کاربری پروژه: فرهنگی مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر با توجه به نیاز روزافزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ در سال 1400 احداث گردید.

بیمارستان 110 تختخوابی عسلویه

بیمارستان 110 تختخوابی عسلویه کارفرما: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی موقعیت: بوشهر- عسلویه تاریخ: 1399 کاربری پروژه: درمانی سایت اجرای پروژه در استان بوشهر و شهر عسلویه واقع گردیده است. استان بوشهر با مساحتی در حدود ۲۷۶۵۳ کیلومتر مربع در جنوب ایران و درحاشیه خلیج فارس قرار دارد و شهر عسلویه در جنوب شرقی …

بیمارستان 110 تختخوابی عسلویه ادامه »