فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

سمنان

بیمارستان فاطمیه شاهرود

بیمارستان فاطمیه شاهرود     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود موقعیت: استان سمنان – شهر شاهرود تاریخ: 1387 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان فاطمیه شاهرود، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

طرح توسعه بخش قلب بیمارستان امام حسین شاهرود

طرح توسعه بخش قلب بیمارستان امام حسین شاهرود     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود موقعیت: استان سمنان – شهر شاهرود تاریخ: 1389 کاربری پروژه: درمانی   طرح توسعه بخش قلب بیمارستان امام حسین شاهرود با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه خدمت رسانی احداث گردید.