بیمارستان 500 تختخوابی ایرانشهر

بیمارستان 500 تختخوابی ایرانشهر کارفرما: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی موقعیت: استان سیتان و بلوچستان- شهرستان ایرانشهر تاریخ:  1396 کاربری پروژه: آموزشی – درمانی بیمارستان 511 تختخوابی آموزشی ایرانشهر که در شهرستان ایرانشهر و در استان سیستان و بلوچستان احداث می‌شود. بیمارستان مذکور  با زیربنای 54000 زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر …

بیمارستان 500 تختخوابی ایرانشهر ادامه »