فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

كردستان

ساختمان پزشکی قانونی سنندج

ساختمان پزشکی قانونی سنندج     کارفرما: سازمان پزشکی قانونی کردستان موقعیت: استان کردستان- شهر سنندج تاریخ: 1387 کاربری پروژه: اداری   ساختمان پزشکی قانونی سنندج با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر خدمت رسانی احداث گردید.

بیمارستان 100 تختخوابی کامیاران

بیمارستان 100 تختخوابی کامیاران کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات کشور موقعیت : استان کردستان- شهرستان کامیاران تاریخ :  1397 کاربری پروژه : درمانی زمين پروژه شامل ۷ قطعه زمين می‌باشد كه پس از كسر حريم تونل انتقال آب زيرزميني، زمين قابل‌استفاده به مساحت تقريبي ۳۳۸۰۰ مترمربع در دسترس قرار دارد، …

بیمارستان 100 تختخوابی کامیاران ادامه »