فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

همدان

بیمارستان روانپزشکی فرشچیان همدان

بیمارستان روانپزشکی  فرشچیان همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر همدان تاریخ: 1384 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان روانپزشکی فرشچیان در شهر همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

طرح توسعه بیمارستان اسد آباد همدان

طرح توسعه بیمارستان اسد آباد همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر اسدآباد تاریخ: 1393 کاربری پروژه: درمانی   هدف از طرح توسعه بیمارستان اسدآباد همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

کلینیک ویژه 2000 همدان

کلینیک  2000 ویژه همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان، شهر همدان تاریخ: 1394 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث کلینیک ویژه 2000 همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

ساختمان دانشکده بهداشت همدان

ساختمان دانشکده بهداشت همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان – شهر همدان تاریخ: 1386 کاربری پروژه: آموزشی   ساختمان دانشکده بهداشت همدان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ در سال 1386 احداث گردید.

مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان – شهر همدان تاریخ: 1386 کاربری پروژه: فرهنگی   مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ در سال 1386 احداث گردید.

بیمارستان 200 تختخوابی قلب و عروق بنیاد فرشچیان

بیمارستان 200 تختخوابی  فوق تخصصی قلب و عروق بنیاد فرشچیان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان و بنیاد فرشچیان موقعیت: استان همدان- شهر همدان تاریخ: 1390 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان 200 تختخوابی فوق تخصصی قلب و عروق در شهر همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای …

بیمارستان 200 تختخوابی قلب و عروق بنیاد فرشچیان ادامه »

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید همدان

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید همدان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی همدان موقعیت: استان همدان- شهر همدان تاریخ: 1396 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید در شهر همدان، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و …

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید همدان ادامه »