فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

يزد

بیمارستان 120 تختخوابی شهدای سلامت نی ریز

بیمارستان 120 تختخوابی شهدای سلامت نی ریز     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی فارس موقعیت: استان یزد- شهرستان نی ریز تاریخ: 1394 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان شهدای سلامت در شهر نی ریز، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت …

بیمارستان 120 تختخوابی شهدای سلامت نی ریز ادامه »

سر در ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای

طراحی سر در ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای   کارفرما: دانشگاه فنی و حرفه ای موقعیت: استان های اصفهان- گیلان – یزد تاریخ: 1400 کاربری: آموزشی هدف از احداث سر در دانشگاه فنی و حرفه ای، تعریف فضای ورودی متحدالشکل به عنوان قسمتی شاخص و خوانا به گونه ای که جهت عموم مردم به …

سر در ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه »