فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

گلستان

ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان

ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گلستان موقعیت: استان گلستان، شهر گرگان تاریخ:1386 کاربری پروژه: خدماتی    هدف از احداث ساختمان سلف غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، توسعه و بهبود امر خدمت رسانی، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و خدمات نسبی می باشد.

بیمارستان 100 تختخوابی مینودشت

بیمارستان 120 تختخوابی مینودشت     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان موقعیت: استان گلستان، شهر مینودشت تاریخ: 1388 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان 100 تختخوابی در شهر مینودشت، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

بیمارستان حضرت معصومه(س) آزادشهر

بیمارستان حضرت معصومه(س) آزادشهر     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گلستان موقعیت: استان گلستان – شهر آزادشهر تاریخ: 1388 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان حضرت معصومه(س) آزادشهر، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان   کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گلستان موقعیت: استان گلستان- شهر گرگان تاریخ: 1386 کاربری پروژه: اداری ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه امر آموزش و فرهنگ احداث گردید.