فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

گيلان

بیمارستان 96 تختخوابی لنگرود

بیمارستان  96 تختخوابی لنگرود     کارفرما: وزارت بهداشت موقعیت: استان گیلان، شهر لنگرود تاریخ: 1388 کاربری پروژه: درمانی   هدف از احداث بیمارستان 96 تختخوابی لنگرود، تحقق هدف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ایران، در راستای برخورداری همه اقشار مردم از سطح رفاه و سلامت نسبی می باشد.

سر در ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای

طراحی سر در ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای   کارفرما: دانشگاه فنی و حرفه ای موقعیت: استان های اصفهان- گیلان – یزد تاریخ: 1400 کاربری: آموزشی هدف از احداث سر در دانشگاه فنی و حرفه ای، تعریف فضای ورودی متحدالشکل به عنوان قسمتی شاخص و خوانا به گونه ای که جهت عموم مردم به …

سر در ورودی دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه »