بیمارستان 200 تختخوابی میاندوآب

بیمارستان 200 تختخوابی میاندوآب کارفرما: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی موقعیت: استان آذربایجان غربی- شهرستان میاندوآب تاریخ: 1398 کاربری پروژه: درمانی سایت احداث پروژه به صورت “L” شکل و در محدوده شرقي شهر مياندوآب و در همسايگي جنوبي كارخانه قند و اراضي شرقي زمين بيمارستان عباسي، واقع گرديده است. لازم به …

بیمارستان 200 تختخوابی میاندوآب ادامه »