فردافن پارس (مهندسین مشاور)

فردافن پارس (مهندسین مشاور)

چهارمحال وبختياری

ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد

ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد     کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری موقعیت: استان چهارمحال و بختیاری- شهرکرد تاریخ: 1391 کاربری پروژه: اداری   ساختمان پزشکی قانونی شهرکرد با توجه به نیاز روز افزون مجموعه و با هدف توسعه خدمت رسانی احداث گردید.

بیمارستان 1000 تختخوابی خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) شهرکرد

بیمارستان 1000 تختخوابی خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) شهرکرد کارفرما: شرکت عمران مارون موقعیت: استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان شهرکرد تاریخ: 1398 کاربری پروژه: درمانی سایت اجرای پروژه در استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان  شهرکرد واقع گردیده است. استان چهارمحال و بختیاری با مساحتی در حدود ۱۶٬۴۲۱ کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران قرار دارد …

بیمارستان 1000 تختخوابی خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) شهرکرد ادامه »